Magne Johnny Nordby

  • -

Magne Johnny Nordby

Æresmedlem i Outboardklubben Magne Johnny Nordby født 25/3-1946 døde efter flere års sykdom den 10. juli iår.

Magne kom fra Elverum men arbeidet det meste av livet på Schotsmann i Oslo med untak av et par år hvor han drev gatekjøkken i Tvedestrand.

Han meldte seg inn tidlig på 70tallet og kjørte en kort periode i klass SB. Han intereserte seg tidlig for organisasjonsarbeid og tok fort tillitsverv både i klubb og forbund. Han var også i 3 år formann for Outboardklubben.

Hans hjerte brandt for rekruttering og for å få mer geografisk bredde, derfor deltok han aktivt i å få etablert Sportsbåtklubben og Drammen sportsbåt team.Hans periode i Tvedestrand gjorde at han fikk et ekstra forhold til båtracemiljøet på Songe og Songe Motorbåtforening, og han var ofte der utenom stevner.

Magne sa aldri nei til å bistå på arrangement uavhengig av hvilken klubb, men de 3 siste årene sviktet helsen så det ble med mer og mindre å være tilskuer.

Vi vil savne Magnes lune humor og treffende replikker.

Svein Beheim Backe.


Bli medlem hos oss ? klikk her