Innkalling til årsmøte i Outboardklubben

  • -

Innkalling til årsmøte i Outboardklubben

Styret innkaller herved til årsmøte i Outboardklubben.
Årsmøtet avholdes den 20 Mars kl 19:00 i Sandefjord, kommer tilbake til adresse.
Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 6 Mars som er senest to uker før årsmøtet til styret@outboardklubben.com. Vedlagt mal skal brukes.
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.outboardklubben.com eller vår facebook side
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.
Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
styret

Utskriftbart doc: Årsmøte 2018


Bli medlem hos oss ? klikk her