Årsmøte

 • -

Årsmøte

Årsmøte er satt til Tirsdag 24 mars,

Saksliste for årsmøtet

Det vises til innkallingen til årsmøte av 19/2-2015

Årsmøtet avholdes 24. Mars kl 18.30 på Oslofjordmuseet

Chr. Jensens vei 8

1390 Vollen

Oslofjordmuseet ligger i Vollen. Kommer du med bil fra Asker eller Oslo langs E18, så tar du av mot Vollen ved Holmensenteret. (Fylkesvei 165)

 • Godkjenning av innkalling
 • Valg av ordstyrer
 • Valg av møtesekretær
 • Valg av dessisorer (2 til å skrive under protokoll)
 • Registrering av stemmeberettigede
 • Behandling av årsmelding.
 • Ta revisors beretning til etterretning.
 • Ta kontrollkomiteens beretning til etterretning.
 • Behandle klubbens regnskap i revidert stand
 • Behandle innkommene forslag.

11)      Fastsette kontingent

12)      Vedta klubbens budsjett

13)      Vedta klubbens handlingsplan

14)      Valg

a          Leder

b          Nestleder

c          Sekretær

 

 

d          Kasserer

e          3 styremedlemmer samt hvem som skal ha prokura

f           Revisor og dens stedfortreder

kontrollkomm!

g          Valgkomite bestående av tre personer  Leder  +2 medlemmer

h          Representanter til NMF’ Ting og øvrige møter. Regattakomité.

Eventuelt bemyndige styret til å velge disse.

 /Styret

 

PDF:  Saksliste

 


Bli medlem hos oss ? klikk her