Årsmøte 2016

  • -

Årsmøte 2016

Til medlemmene i Outboardklubben

Sandefjord 5 Jan 2016

Innkalling til årsmøte i Outboardklubben

 

Styret innkaller herved til årsmøte i Outboardklubben.

Årsmøtet avholdes den 10 Feb kl 19:00 i Sandefjord(kommer tilbake til adresse)

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 27 Jan som er senest to uker før årsmøtet til styret@outboardklubben.com.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.outboardklubben.com eller vår facebook side

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.
Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret


Bli medlem hos oss ? klikk her