Author Archives: Styret Outboardklubben

  • -

Uttalelse fra OK’s styre

Oslo 15 Oktober 2013.

Outboardklubben har i alle år siden 1936, vært en ledende klubb innen norsk båtsport. Ikke minst for rundbanedelen av sporten. Outboardklubben har i disse årene herjet resultatlistene nasjonalt og internasjonalt med kjente førere. Outboardlubben har fremstått og vil fremstå som et lokomotiv i sporten. Vi har også med flere av våre medlemmer representert Norge i UIM og andre internasjonale fora i flere år. Med vårt tradisjonelle Drammen Grand Prix har vi fortalt omverdenen hvem vi er og har fått stor anerkjennelse og respekt som arrangør og klubb.

Outboardklubben har merket seg den meningsutveksling og skittkasting som foregår i vår sport for tiden og tar avstand fra denne. Outboardklubben mener mistillit mot sittende styreleder ikke er berettiget og ønsker ikke støtte mistillitsforslaget som er fremsatt av andre klubber.

Outboardklubben vil med aktivt klubbarbeid, samarbeid med styret i Norges Båtsport Forbund og administrasjonen i NMF bidra til vekst og utvikling av vår sport. Vi ønsker en bærekraftig sport hvor vi som racerbåtentusiaster kan utøve denne sikkert og under ryddige forhold.

 

Outboardklubben

v/styret


Bli medlem hos oss ? klikk her